Privacy Policy

Logolf B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en diensten en behandelt de persoonlijke gegevens vertrouwelijk. Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om uw aanvragen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen en om onze dienstverlening te optimaliseren. Voor marketingdoeleinden zullen wij uw gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.

In deze verklaring leest u hoe wij omgaan met de betreffende informatie en voor welke doeleinden wij die gebruiken.

Wie is er verantwoordelijk voor mijn persoonlijke gegevens? Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van gegevens door LoGolf Line B.V. verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is LoGolf B.V. Uw persoonlijke gegevens worden door ons niet verkocht aan derden.

Welke persoonlijke gegevens worden er opgeslagen?| Opgeslagen gegevens betreffen de gegevens die door u aan ons verstrekt worden (bijvoorbeeld bij het bezoek aan een beurs) en gegevens over het bezoek aan onze online kanalen. U kunt hierbij denken aan:

Afname en levering van onze producten: bij het kopen van producten worden de persoonsgegevens die u verstrekt door ons verwerkt. Bijvoorbeeld NAW-gegevens en financiële gegevens Aanmelden voor onze nieuwsbrief: de gegevens die u verstrekt bij het aanmelden voor de nieuwsbrief zoals uw e-mailadres en naam. Het aanvragen van producten via onze website: de gegevens die u verstrekt bij het aanvragen van een offerte zoals uw e-mailadres Gebruik van website: de gegevens van het gebruik van website

Hoe worden mijn persoonlijke gegevens gebruikt?

De gegevens kunnen gebruikt worden voor:

  • Het verwerken van orders
  • Het versturen van e-mailings of andere marketingdoeleinden
  • Bij vragen rondom een order
  • Het informeren over nieuwe en / of gewijzigde diensten
  • Het maken van analyses om onze dienstverlening te verbeteren
  • Het samenstellen van managementinformatie ten behoeve van product - en dienstontwikkeling
  • Het voorkomen van misbruik

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard? Logolf Line bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt noodzakelijk is of zolang als bij wet verplicht is.

Wat zijn mijn rechten? U heeft op ieder moment het recht om informatie op te vragen betreffende uw persoonlijke gegevens. Mochten uw gegevens onjuist, incompleet of niet van toepassing zijn, dan kunt u een verzoek tot wijziging/verwijdering indienen. Wanneer u uw gegevens wilt opvragen, verwijderen of wijzigen kunt u dit verzoek indienen via info@logolf.nl.

Wij kunnen uw gegevens niet verwijderen in geval van een wettelijke vastgestelde opslagverplichting, zoals regels met betrekking tot de boekhouding, of wanneer er andere wettige redenen zijn om dergelijke gegevens te bewaren, zoals openstaande schulden.

Hoe worden mijn persoonlijke gegevens beveiligd? Logolf Line maakt gebruik van zowel technische als organisatorische maatregelen om de persoonlijke gegevens te beschermen zoals bijvoorbeeld het hanteren van toegangscontroles tot onze locaties en autorisaties voor beperkte groepen medewerkers.

Het gebruik van cookies LoGolf Line maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat met de pagina’s van onze website mee wordt gestuurd en door uw browser op uw computer, mobiele telefoon of tablet wordt opgeslagen.

Onze website maakt gebruik van cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, maar dit kan het gebruiksgemak van de website negatief aantasten.

Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer, mobiele telefoon of tablet opgeslagen worden. Raadpleeg voor verwijdering van cookies de handleiding van uw browser.

Wijzigingen in de privacyverklaring De privacyverklaring kan worden gewijzigd. Bekijk deze pagina om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Contact

LoGolf B.V.

Energiestraat 16a

1411 AT Naarden

KVK: 32052880

Met dit privacybeleid stellen we u op de hoogte over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens. Mochten er naar aanleiding hiervan nog vragen zijn dan kunt u die stellen per email aan info@logolf.nl.